Ống hút giấy màu đỏ. - Kraft Paper Straws.

Sản xuất tại Việt Nam - Made in Việt Nam 

100 chiếc - dài 23cm - 6mm |  100 pcs - 23cm long - 6mm diameter

 

- Phù hợp cho các nhà hàng khách sạn cao cấp. Rất phù hợp với đồ uống lạnh (cocktails, đồ uống giải khát có đá) hay đồ uống nóng (cafe, trà nóng).

-  Với 3 lớp giấy và bồi hồ chắc chắn, ống hút giữ nguyên được hình thái trong vòng 30-45 phút. Chỉ phần tiếp xúc nước sẽ bị mềm, nhưng không biến dạng hoặc tan trong nước. 

----

- Suitable for restaurants and hotels. Work wonders in cold beverage (cocktail, drinks with ice) or hot beverage (cafe, hot tea).

- With 3 layers of paper, the straws stay strong within 30 - 45 mins. Only the area in liquid will be softer but not deform or desolved. 

100 pcs - Ống hút giấy Đỏ 6mm - Red Paper Straws 6m

52.000₫Price